Hoe communiceer ik als spelleider met de deelnemers vanuit een bepaalde rol?

 

Als spelleider wil je graag vanuit een bepaalde rol met de deelnemers kunnen communiceren. Dit komt de levensechtheid van de simulatie ten goede. Je kunt dit als spelleider doen, maar nog mooier is het als je hiervoor een trainingsacteur hebt. Is een trainingsacteur niet haalbaar, dan kun je ook als spelleider de diverse beschikbare pseudoniemen gebruiken die er als E-mailadres voor de spelleider beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld “de bank”, “de vakbond”, etc. Het gebruik van zo’n pseudoniem verhoogt de echtheid van de simulatie en draagt daarmee bij aan de mate van inleving door de cursist en het verkleint de afstand tot de werksituatie waardoor de cursist het als meer relevant gaat ervaren.

Hoe koppel je ad-hoc opdrachten en beoordelingen aan de simulatie?

 

De software geeft de mogelijkheid om de beoordelingen van op zich zelf staande (losse) opdrachten terug te voeren in het game. Bijvoorbeeld: De cursisten schrijven een marketingplan voor het komende jaar, en bepalen tevens het budget dat zij hier aan uit willen geven. De plannen worden vervolgens door de docent beoordeeld en op basis hiervan wordt voor het komende jaar de kosten in rekening gebracht en wordt aan de virtuele bedrijven een aantal extra klanten toegekend. Hiertoe dienen een aantal algemene “beoordelingsvariabelen” in het game te zijn gedefinieerd waar de spelleider wanneer dat nodig is gebruik van kan maken om de resultaten van een team te beïnvloeden, afhankelijk van de uitkomst van een opdracht.