Wat is Action Learning?

 
Wat is Action Learning?

Action Learning is een leertheorie (en tegelijk ook een oplossingsstrategie) die in 1982 is bedacht door Reg Revans [The origin and growth of action learning. Brickley, UK: Chartwell-Bratt]. Het idee is dat je veel leert door datgene te doen wat je wilt leren en al doende reflecteert op wat het effect is, en bedenkt wat je kunt verbeteren. Dit werkt het beste als je: een reëel probleem aanpakt; het liefst een belangrijk, kritisch en complex probleem, dit met een team aanpakt wat nieuwsgierig is naar optimalisatie van de oplossing, tevoren bedenkt hoe je dit op metaniveau gaat doen, met gebruikmaking van onderzoek en reflectie naar je aanpak en de resultaten, na elk overleg direct passende acties afspreekt, voortdurend zelf bekijkt wat je geleerd hebt en verder kunt leren om het proces en de resultaten te verbeteren, een coach benoemt die meekijkt en vooral het team aanmoedigt om het hele gebeuren zelf te managen. Action learning blijkt vooral effectief in het ontwikkelen van managerial capabilities en oplossen van complexe problemen. Deze leervorm wordt veel gebruikt in management development programma’s. Het maakt deelnemers erg bewust van hun eigen functioneren, leert hen de juiste vragen te stellen en mogelijkheden tot verbeteren te ontdekken. [lees verder…]

Wat is een simulatie?

 

Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid, in veel gevallen gebaseerd op een model van die werkelijkheid. Een simulatie is meestal een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Het model geeft daarbij de rekenregels aan volgens welke deze verandering plaatsvindt. Bij een simulatie wordt meestal een deel van de werkelijkheid d.m.v. software berekend. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op markt- of bedrijfsresultaten. Soms wordt deze term ook gebruikt voor rollenspellen in het algemeen. Management simulaties zijn hiervan een subcategorie. Simulaties zijn er in vele vormen. Onderwerp van simulatie kunnen zijn: technische systemen, omgevingsfactoren, menselijk handelen, politieke besluitvorming en alle andere denkbare processen. Simulaties zijn er ook in vele vormen: van rollenspellen en scripts (voor handmatige berekeningen) tot computermodellen en diverse soorten games. Bij educatieve simulaties is het doel in het algemeen om de lessen die uit een simulatie worden geleerd vervolgens te kunnen gebruiken om in de werkelijkheid verstandige beslissingen te nemen en fouten te vermijden.

Wat is serious gaming?

 

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Bij een simulatie als onderwijsvorm is er vaak ook een competitief element in het spel, waarbij de gedachte is dat dit de aandacht en het enthousiasme van de cursisten versterkt en daarmee de effectiviteit van het leerproces verbetert. Deze vorm maakt niet altijd gebruik van E-learning, er zijn ook veel rollenspellen, bordspellen en andere niet elektronisch ondersteunde varianten in omloop.

Wat is E-learning?

 

E-learning is een onderwijsvorm die gebruik maakt van elektronica, meestal (maar niet noodzakelijk) computers. Wordt daarom ook wel computer based learning genoemd. E-learning is daarmee een hele brede term, maar lijkt zich steeds meer toe te spitsen op situaties waarin gebruik gemaakt wordt van een Learning Management System (LMS). Meestal gaat het om aanbieden van lesstof in de vorm van video’s, audio en/of plaatjes dat door de cursist op de computer bekeken kan worden, samen met bijbehorend oefenmateriaal. Op de oefeningen kan direct (op de computer) eenvoudige feedback (scoring) worden gegeven.

Waarom is een simulatie zo leuk om te doen?

 
Waarom is een simulatie zo leuk om te doen?

We merken steeds weer dat alle deelnemers steevast heel enthousiast aan een simulatie meedoen. Sommigen hebben in het begin een wat sceptische houding. Maar iedereen wordt al snel in de vaart van het intensieve spel meegesleept en gaat zich steeds meer in zijn rol inleven. Het competatieve element (de virtuele bedrijven beconcurreren elkaar op een gemeenschappelijke markt) draagt hier veel aan bij. Na korte tijd zie ik altijd dat deelnemers hun virtuele bedrijf als vrijwel levensecht gaan beschouwen. Met name wanneer je het rollenspel uitbreidt naar de contacten tussen management team en hun omgeving. Dit kun je bijvoorbeeld met de hulp van acteurs die de omgevingsrelaties (zoals klanten, bank, vakbond) uitbeelden. Het effect van ongestraft fouten mogen maken, het belonen van creatieve acties, het samen iets nieuws beleven, merken dat je invloed op de resultaten hebt, dit draagt allemaal bij aan een buitengewoon enthousiasmerende sfeer die garant staat voor een leuke ervaring gecombineerd met een hoge leeropbrengst.

Wat kun je oefenen bij een management simulatie?

 

Met een management simulatie kun je vrijwel alle aspecten van een management situatie oefenen. Denk bijvoorbeeld aan: Besluitvormingsproces: Hoe bepaal je de missie van een bedrijf, hoe leid je daar een doelstelling van af? Hoe vertaal je het doel in een strategie? Hoe neem je je beslissingen op basis van die strategie? Informatieverwerking: Hoe verwerk, filter en analyseer je alle informatie die je vanuit je bedrijf en vanuit de markt bereikt? Welke is relevant en hoe betrouwbaar is die informatie? Je neemt beslissingen op basis van die informatie met als leidraad je strategie. Als vervolgens de resultaten binnenkomen, toets je de resultaten aan de genomen beslissingen. Hebben de beslissingen tot de gewenste resultaten geleid, of waarom niet? Dit is weer een stukje analyse. Mogelijk moet je vervolgens je strategie of zelfs je doelstelling bijstellen. Hoe gaan deze processen in hun werk? Deze processen kun je bij een management simulatie eindeloos oefenen waardoor je veel effectiever leert werken op een management positie. Samenwerking: Bij een management simulatie werk je doorgaans in een team. Je leert zelf een team te formeren en je merkt direct of dat team goed functioneert. Hoe ga je de taken verdelen? Hoe ga je je overleg structureren? [lees verder…]

Waarom zijn management simulaties zo effectief?

 

Om nieuwe stof aan te leren moet je het niet alleen cognitief tot je nemen, maar je moet het ook kunnen oefenen. Leren fietsen leer je niet uit een boek, je moet kunnen vallen en weer opstaan. Idem met een vreemde taal: deze leer je alleen door het ook te spreken. Echter veel management trainingen geven je niet de mogelijkheid daadwerkelijk te oefenen. Vaak blijven deze hangen in de theorie. Met als gevolg dat het geleerde snel weer vergeten wordt en men het niet weet toe te passen in het dagelijkse werk. Hiervoor bieden simulaties een aantrekkelijke oplossing. Deze geven de mogelijkheid vrijwel alle aspecten van een management situatie op een heel realistische en intensieve manier te oefenen. Dat maakt ze effectief als trainingsvorm.

Wat zijn management simulaties?

 

Management Simulaties zijn een manier om de stof behorend bij een management training daadwerkelijk en intensief te kunnen oefenen. In het kort: De deelnemers (cursisten) nemen alle relevante beslissingen op het managementniveau voor een hypothetisch bedrijf. Deze beslissingen worden middels software verwerkt en de deelnemers zien direct de resulaten van hun beslissingen. Eigenlijk is het een rollenspel: de cursisten spelen in groepen de rol van een management team, maar hun bedrijven en de markt worden gesimuleerd. Dit geeft de mogelijkheid om de stof behorende bij een management training intensief en op een aantrekkelijke manier te kunnen oefenen. En dat in een veilige omgeving: foute beslissingen hebben geen desastreuze consequenties maar hebben juist een groot leereffect. Dit type van trainingen in een spelvorm worden ook wel “serious games” genoemd. Waarbij aangetekend dient te worden dat management simulaties maar één van de vele vormen hierin zijn.

Welke simulaties zijn er beschikbaar?

 

De volgende kant-en-klare simulaties hebben wij op dit moment beschikbaar, in overleg inclusief vakinhoudelijke begeleiding door gerenommeerde trainers: Restaurant, ook bruikbaar als algemene simulatie voor het MKB, ZorgHotel, gericht op financiëel- en kwaliteitsmanagement in de zorg, Automotive Dealer simulatie, gericht op ondernemerschap in moeilijke omstandigheden. Van deze simulatie bestaan er inmiddels verschillende varianten, elk specifiek afgestemd op een bepaald automerk, Advocatenkantoor, gericht op het bedrijfsmatig runnen van een dienstverlenende instelling, Notariaat, omgaan met een veranderende markt. Simulatie voor uw branche? Vraag me naar de mogelijkheden! Ik denk graag met u mee!

Kan ik automatische berichten sturen afhankelijk van het verloop?

 

Een nieuwe mogelijkheid is de automatische generatie van E-mail berichten naar de deelnemers, op basis van de actuele toestand van de simulator. Hiermee kunnen bijvoorbeeld klant-reviews worden gegenereerd op basis van de actuele situatie in het virtuele bedrijf. Of berichten van de bank i.v.m. de toestand van de lopende leningen in relatie tot de financiële situatie van het bedrijf. Of berichten van de toeleveranciers. De mogelijkheden zijn eindeloos. De kracht van deze nieuwe mogelijkheid is dat de deelnemers hiermee extra informatie kunnen krijgen langs een “natuurlijke” weg en die geheel is afgestemd op hun actuele situatie. Met deze informatie kunnen ook hints worden gegeven waar processen binnen het virtuele bedrijf sub-optimaal verlopen, zonder daarvoor ook direct de oplossing te geven. Om deze berichten te kunnen genereren moet dit wel in het model voorzien zijn. Bestaande modellen kunnen er eenvoudig op worden aangepast. Vraag ons s.v.p. naar de mogelijkheden.