Welke simulaties zijn er beschikbaar?

 

De volgende kant-en-klare simulaties hebben wij op dit moment beschikbaar, in overleg inclusief vakinhoudelijke begeleiding door gerenommeerde trainers: Restaurant, ook bruikbaar als algemene simulatie voor het MKB, ZorgHotel, gericht op financiëel- en kwaliteitsmanagement in de zorg, Automotive Dealer simulatie, gericht op ondernemerschap in moeilijke omstandigheden. Van deze simulatie bestaan er inmiddels verschillende varianten, elk specifiek afgestemd op een bepaald automerk, Advocatenkantoor, gericht op het bedrijfsmatig runnen van een dienstverlenende instelling, Notariaat, omgaan met een veranderende markt. Simulatie voor uw branche? Vraag me naar de mogelijkheden! Ik denk graag met u mee!

Kan ik automatische berichten sturen afhankelijk van het verloop?

 

Een nieuwe mogelijkheid is de automatische generatie van E-mail berichten naar de deelnemers, op basis van de actuele toestand van de simulator. Hiermee kunnen bijvoorbeeld klant-reviews worden gegenereerd op basis van de actuele situatie in het virtuele bedrijf. Of berichten van de bank i.v.m. de toestand van de lopende leningen in relatie tot de financiële situatie van het bedrijf. Of berichten van de toeleveranciers. De mogelijkheden zijn eindeloos. De kracht van deze nieuwe mogelijkheid is dat de deelnemers hiermee extra informatie kunnen krijgen langs een “natuurlijke” weg en die geheel is afgestemd op hun actuele situatie. Met deze informatie kunnen ook hints worden gegeven waar processen binnen het virtuele bedrijf sub-optimaal verlopen, zonder daarvoor ook direct de oplossing te geven. Om deze berichten te kunnen genereren moet dit wel in het model voorzien zijn. Bestaande modellen kunnen er eenvoudig op worden aangepast. Vraag ons s.v.p. naar de mogelijkheden.

Kan ik een simulatie via internet spelen?

 

Simulaties kunnen met VRTsim lokaal (alle deelnemers op dezelfde locatie) of gedistribueerd via internet worden uitgevoerd (teams op verschillende locaties). Een uitvoering op locatie heeft veel voordelen, vooral vanuit educatief oogpunt. De trainer kan direct observeren hoe de deelnemers bezig zijn, en kan hier persoonlijk feedback op geven. Door de interacties tussen de teams ontstaat ook meestal een zeer stimulerende sfeer. Maar soms zijn er geografische bezwaren om het op deze manier te doen. Het is in dat geval ook mogelijk de simulatie via internet te spelen, met elk team op de eigen locatie. Soms speelt ook het tijdsaspect een rol, wanneer het niet mogelijk is om de teams voldoende tijd aaneengesloten uit hun dagelijks werk te halen voor een één- of meerdaagse simulatiesessie. In dat geval bevelen we wel aan om zo mogelijk toch met een korte sessie (bijvoorbeeld een halve dag of een avond) op locatie te starten en ook een afsluitende ronde op locatie te spelen. De tussenliggende ronden kunnen dan via internet gespeeld worden. De ingebouwde Email faciliteit kan bij goed gebruik een deel van de bezwaren opvangen. Hiermee kan de docent toch direct met de teamleden communiceren en desgewenst kunnen ook de teams onderling op [lees verder…]

Hoe communiceer ik als spelleider met de deelnemers vanuit een bepaalde rol?

 

Als spelleider wil je graag vanuit een bepaalde rol met de deelnemers kunnen communiceren. Dit komt de levensechtheid van de simulatie ten goede. Je kunt dit als spelleider doen, maar nog mooier is het als je hiervoor een trainingsacteur hebt. Is een trainingsacteur niet haalbaar, dan kun je ook als spelleider de diverse beschikbare pseudoniemen gebruiken die er als E-mailadres voor de spelleider beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld “de bank”, “de vakbond”, etc. Het gebruik van zo’n pseudoniem verhoogt de echtheid van de simulatie en draagt daarmee bij aan de mate van inleving door de cursist en het verkleint de afstand tot de werksituatie waardoor de cursist het als meer relevant gaat ervaren.

Hoe vind ik de betekenis van een variabele?

 

Als je de exacte betekenis van een variabele niet meer weet en snel wilt terugvinden, houdt dan de cursor stil boven de naam van die variabele. Na enkele seconden verschijnt er een pop-up met een compacte uitleg van de betekenis ervan. Dit werkt zowel voor beslissingen als resultaten.

Hoe koppel je ad-hoc opdrachten en beoordelingen aan de simulatie?

 

De software geeft de mogelijkheid om de beoordelingen van op zich zelf staande (losse) opdrachten terug te voeren in het game. Bijvoorbeeld: De cursisten schrijven een marketingplan voor het komende jaar, en bepalen tevens het budget dat zij hier aan uit willen geven. De plannen worden vervolgens door de docent beoordeeld en op basis hiervan wordt voor het komende jaar de kosten in rekening gebracht en wordt aan de virtuele bedrijven een aantal extra klanten toegekend. Hiertoe dienen een aantal algemene “beoordelingsvariabelen” in het game te zijn gedefinieerd waar de spelleider wanneer dat nodig is gebruik van kan maken om de resultaten van een team te beïnvloeden, afhankelijk van de uitkomst van een opdracht.

Kun je als spelleider de resultaten bekijken voor vrijgave aan deelnemers?

 

Na het doorrekenen van de resultaten van een spelronde is het mogelijk deze eerst als spelleider zelf te bekijken voordat ze aan de deelnemers worden vrijgegeven. Dit geeft de docent of facilitator de gelegenheid om feedback voor te bereiden, desgewenst eventuele invoer vergissingen van de deelnemers op te sporen en te corrigeren, en de resultaten af te drukken.

Wat is VRTsim?

 
Wat is VRTsim?

VRTsim is een web-based software platform voor het ontwikkelen en uitvoeren van management simulaties. VRTsim is geheel ontwikkeld door Van Rossem Timeware® en kan gebruikt worden om management simulaties (“serious games”) te ontwikkelen en te spelen. Het is een generiek programma, met als voordeel dat het gebruikt kan worden voor uiteenlopende management games. Deze software helpt je om een bedrijfsmodel te definiëren, dit model op te slaan, en vervolgens een game te creëren dat op dit model is gebaseerd. Dat game kan dan onmiddellijk op een lokaal computer netwerk of via het internet worden uitgevoerd, waarbij meerdere teams tegen elkaar op een gemeenschappelijke markt kunnen spelen. Als trainer heb je de volledige controle over de game instellingen. Er zijn een aantal schermen die je in staat stellen de voortgang op verschillende gebieden te observeren en de loop van het spel actief te beïnvloeden. Dit alles is uiteraard zo gebruiksvriendelijk mogelijk vormgegeven, zodat geen technische kennis nodig is om als docent met het systeem te kunnen werken. Alleen voor het zelf simulaties bouwen (indien gewenst), is kennis van modelleringstechnieken en het opstellen van scripts benodigd.