Wij leveren een totaalpakket aan diensten welke wij geheel op uw situatie kunnen afstemmen

 

Onze belangrijkste dienst is het bouwen van management simulaties. Daarnaast leveren wij, samen met onze trainingspartners, alle mogelijke diensten in relaties tot deze simulaties. Wij kunnen u zo een totaalpakket aanbieden of u alleen een deel van het werk uit handen nemen. Enkele voorbeelden van onze diensten zijn:

Organisatie en complete verzorging van een simulatiedag of -dagen

Wij kunnen u compleet ontzorgen door de volledige organisatie van één of meerdere simulatiedagen. Samen met u stellen wij de inhoud vast, we verzorgen de uitnodigingen, maken alle benodigde afspraken, regelen de faciliteiten, de locatie, etc. Wij zorgen voor de uitvoering, huren de juiste trainer(s) in, faciliteren de simulatie en verzorgen achteraf de evaluatie.

Ontwerpen van een trainingsprogramma met simulatie

Als er een nieuwe management training gevraagd wordt, dan kunnen wij deze samen met één van onze partners voor u ontwerpen. Wij werken hiervoor samen met verschillende partners, afhankelijk van het domein (onderwerp / vakgebied van de training). Het trainingsprogramma wordt dan direct zodanig opgezet dat een simulatie hier een natuurlijk onderdeel van uitmaakt. De simulatie is dan gericht op het effectief oefenen van de stof die in het programma wordt aangeboden.

diensten

Ontwerpen van een simulatie als aanvulling op bestaande training

Uitgaande van een bestaande management training kunnen wij een simulatie bouwen als aanvulling op die training. Ook in dit geval is de simulatie gericht op het effectief oefenen van de stof die in de bestaande training wordt aangeboden. De benodigde gegevens voor het simulatiemodel zijn afkomstig van u of van een externe domein-deskundige.

Verzorgen van bijbehorende documentatie

De benodigde documenten, zoals programma, scenario’s, gebruikershandleiding, opdrachten, kunnen wij uiteraard in overleg voor u uitwerken en verzorgen.

Organiseren, uitvoeren en evalueren van pilot sessies

Als onderdeel van een nieuwe simulatie raden wij aan één of meerdere pilot sessies uit te voeren, voordat de simulatie live gaat. Uiteraard kunnen wij dit voor u regelen.

Bieden van ondersteuning tijdens de uitvoering

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u de simulatie zelf uitvoeren en begeleiden, of wij kunnen dit voor u doen. Ook combinaties zijn mogelijk. Met name wanneer een training meerdere malen wordt uitgevoerd komt het vaak voor dat wij de eerste uitvoeringen verzorgen en dat de klant dit na verloop van tijd overneemt. Wij bieden hiervoor ook een train-de-trainer programma aan (zowel technisch en/of inhoudelijk) om u bij deze transitie te ondersteunen.

Beschikbaar stellen van apparatuur

Indien gewenst kunnen wij de benodigde apparatuur ter beschikking stellen. Denk hierbij aan beamer, laptops, netwerk, printer, flap-over, etc.

Organiseren van terugkomdagen

Om het effect van een training langdurig vast te houden worden soms terugkomdagen georganiseerd. Op zo’n dag kijken we samen hoe de transitie naar de praktijk is verlopen, wat er in de waan van de dag verloren is gegaan, en hoe dit te verbeteren. Een simulatie kan hier onderdeel van uitmaken om het effect te versterken of om nieuwe knelpunten aan het licht te brengen en bespreekbaar te maken.

Verspreiden van informatie betreffende simulaties

Om de bekendheid met simulaties te bevorderen stellen wij veel informatie beschikbaar middels onze (nieuwe) blog. Hierop worden regelmatig nieuwe artikelen gepubliceerd als achtergrondinformatie over simulaties, en soms ook over andere vormen van E-learning.

Geïnteresseerd in onze diensten? Andere wensen? Neem a.u.b. contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of voor een vrijblijvend advies.