Simulatie FAQ

 

Deze pagina bevat een overzicht van de vragen en onderwerpen die in onze FAQ (Frequently Asked Questions) worden behandeld. Alle FAQ onderwerpen zijn ook via de zoek-input rechts bovenin het scherm te vinden.

Hoe communiceer ik als spelleider met de deelnemers vanuit een bepaalde rol?

Als spelleider wil je graag vanuit een bepaalde rol met de deelnemers kunnen communiceren. Dit komt de levensechtheid van de simulatie ten goede. Je kunt dit als spelleider doen, maar nog mooier is het als je hiervoor een trainingsacteur hebt.

Is een trainingsacteur niet haalbaar, dan kun je ook als spelleider de diverse beschikbare pseudoniemen gebruiken die er als E-mailadres voor de spelleider beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld “de bank”, “de vakbond”, etc. Het gebruik van zo’n pseudoniem verhoogt de echtheid van de simulatie en draagt daarmee bij aan de mate van inleving door de cursist en het verkleint de afstand tot de werksituatie waardoor de cursist het als meer relevant gaat ervaren.

Hoe koppel je ad-hoc opdrachten en beoordelingen aan de simulatie?

De software geeft de mogelijkheid om de beoordelingen van op zich zelf staande (losse) opdrachten terug te voeren in het game. Bijvoorbeeld: De cursisten schrijven een marketingplan voor het komende jaar, en bepalen tevens het budget dat zij hier aan uit willen geven. De plannen worden vervolgens door de docent beoordeeld en op basis hiervan wordt voor het komende jaar de kosten in rekening gebracht en wordt aan de virtuele bedrijven een aantal extra klanten toegekend.

Hiertoe dienen een aantal algemene “beoordelingsvariabelen” in het game te zijn gedefinieerd waar de spelleider wanneer dat nodig is gebruik van kan maken om de resultaten van een team te beïnvloeden, afhankelijk van de uitkomst van een opdracht.

Hoe vind ik de betekenis van een variabele?

Als je de exacte betekenis van een variabele niet meer weet en snel wilt terugvinden, houdt dan de cursor stil boven de naam van die variabele. Na enkele seconden verschijnt er een pop-up met een compacte uitleg van de betekenis ervan. Dit werkt zowel voor beslissingen als resultaten.

Kan ik automatische berichten sturen afhankelijk van het verloop?

Een nieuwe mogelijkheid is de automatische generatie van E-mail berichten naar de deelnemers, op basis van de actuele toestand van de simulator. Hiermee kunnen bijvoorbeeld klant-reviews worden gegenereerd op basis van de actuele situatie in het virtuele bedrijf. Of berichten van de bank i.v.m. de toestand van de lopende leningen in relatie tot de financiële situatie van het bedrijf. Of berichten van de toeleveranciers. De mogelijkheden zijn eindeloos. De kracht van deze nieuwe mogelijkheid is dat de deelnemers hiermee extra informatie kunnen krijgen langs een “natuurlijke” weg en die geheel is afgestemd op hun actuele situatie. Met deze informatie kunnen ook hints worden gegeven waar processen binnen het virtuele bedrijf sub-optimaal verlopen, zonder daarvoor ook direct de oplossing te geven.

Om deze berichten te kunnen genereren moet dit wel in het model voorzien zijn. Bestaande modellen kunnen er eenvoudig op worden aangepast. Vraag ons s.v.p. naar de mogelijkheden.

Kan ik een simulatie via internet spelen?

Simulaties kunnen met VRTsim lokaal (alle deelnemers op dezelfde locatie) of gedistribueerd via internet worden uitgevoerd (teams op verschillende locaties). Een uitvoering op locatie heeft veel voordelen, vooral vanuit educatief oogpunt. De trainer kan direct observeren hoe de deelnemers bezig zijn, en kan hier persoonlijk feedback op geven. Door de interacties tussen de teams ontstaat ook meestal een zeer stimulerende sfeer.

Maar soms zijn er geografische bezwaren om het op deze manier te doen. Het is in dat geval ook mogelijk de simulatie via internet te spelen, met elk team op de eigen locatie. Soms speelt ook het tijdsaspect een rol, wanneer het niet mogelijk is om de teams voldoende tijd aaneengesloten uit hun dagelijks werk te halen voor een één- of meerdaagse simulatiesessie. In dat geval bevelen we wel aan om zo mogelijk toch met een korte sessie (bijvoorbeeld een halve dag of een avond) op locatie te starten en ook een afsluitende ronde op locatie te spelen.
De tussenliggende ronden kunnen dan via internet gespeeld worden.

De ingebouwde Email faciliteit kan bij goed gebruik een deel van de bezwaren opvangen. Hiermee kan de docent toch direct met de teamleden communiceren en desgewenst kunnen ook de teams onderling op deze manier communiceren.

Kun je als spelleider de resultaten bekijken voor vrijgave aan deelnemers?

Na het doorrekenen van de resultaten van een spelronde is het mogelijk deze eerst als spelleider zelf te bekijken voordat ze aan de deelnemers worden vrijgegeven. Dit geeft de docent of facilitator de gelegenheid om feedback voor te bereiden, desgewenst eventuele invoer vergissingen van de deelnemers op te sporen en te corrigeren, en de resultaten af te drukken.

Waar kan ik zien hoe een simulatie gedaan wordt?

Bekijk hier de video van een restaurant simulatie uit november 2012 en wat de deelnemers erover hebben te vertellen. De video duurt ongeveer 6 minuten. Op verzoek kan ik je ook een link sturen naar een langere versie.

De deelnemers runnen in teams een eigen restaurant. Ze analyseren de marktpositie van hun bedrijf, bepalen de bedrijfsstrategie en nemen allerlei beslissingen om de concurrentie de baas te blijven. De concurrentie bestaat uit de andere teams die gelijktijdig hetzelfde proberen. Het moeilijkheids­niveau van de simulatie kan eenvoudig aangepast worden aan zowel beginnende als ervaren ondernemers.

Waarom als trainer management simulaties gebruiken?

Toegevoegde waarde voor de trainer

Management Simulaties zijn zonder twijfel de beste manier om integraal met de stof van een management training te kunnen oefenen. Wanneer je als trainer in staat bent simulaties in je aanbod mee te nemen, dan steek je daarmee direct hoog boven je concurrentie uit. Want hoezeer men het er ook over eens is dat simulaties een geweldig tool vormen, toch zijn er nog weinig trainers die dit kunnen aanbieden. Veel trainers denken nog dat simulaties moeilijk in het gebruik zijn, duur zijn of beperkt in toepassingsmogelijkheden. Dit hoeft echter met de huidige internet mogelijkheden zeker niet meer het geval te zijn!

Toegevoegde waarde voor de cursist

Simulaties zijn een manier om met vrijwel alle aspecten van een management situatie tegelijk en integraal bezig te zijn. Het managen van een virtueel bedrijf, samen met je eigen team, is bovendien een bijzonder spannende en uitdagende aangelegenheid. Daarnaast is het voor de cursist bovendien een veilige situatie. Immers, fouten mogen hier gemaakt worden, je leert er alleen maar van! Zelf doen, met vallen en opstaan is, is absoluut de beste leermeester. Kennis van theorie is noodzakelijk, maar zonder intensieve oefening gaat deze snel verloren. Bovendien heeft je docent alle controle, de mogelijkheid directe feedback te geven en problemen afhankelijk van je specifieke leerdoel in te brengen.

Waarom is een simulatie zo leuk om te doen?

bovag

We merken steeds weer dat alle deelnemers steevast heel enthousiast aan een simulatie meedoen. Sommigen hebben in het begin een wat sceptische houding. Maar iedereen wordt al snel in de vaart van het intensieve spel meegesleept en gaat zich steeds meer in zijn rol inleven. Het competatieve element (de virtuele bedrijven beconcurreren elkaar op een gemeenschappelijke markt) draagt hier veel aan bij. Na korte tijd zie ik altijd dat deelnemers hun virtuele bedrijf als vrijwel levensecht gaan beschouwen. Met name wanneer je het rollenspel uitbreidt naar de contacten tussen management team en hun omgeving. Dit kun je bijvoorbeeld met de hulp van acteurs die de omgevingsrelaties (zoals klanten, bank, vakbond) uitbeelden.

Het effect van ongestraft fouten mogen maken, het belonen van creatieve acties, het samen iets nieuws beleven, merken dat je invloed op de resultaten hebt, dit draagt allemaal bij aan een buitengewoon enthousiasmerende sfeer die garant staat voor een leuke ervaring gecombineerd met een hoge leeropbrengst.

Waarom zijn management simulaties zo effectief?

Om nieuwe stof aan te leren moet je het niet alleen cognitief tot je nemen, maar je moet het ook kunnen oefenen. Leren fietsen leer je niet uit een boek, je moet kunnen vallen en weer opstaan. Idem met een vreemde taal: deze leer je alleen door het ook te spreken. Echter veel management trainingen geven je niet de mogelijkheid daadwerkelijk te oefenen. Vaak blijven deze hangen in de theorie. Met als gevolg dat het geleerde snel weer vergeten wordt en men het niet weet toe te passen in het dagelijkse werk. Hiervoor bieden simulaties een aantrekkelijke oplossing. Deze geven de mogelijkheid vrijwel alle aspecten van een management situatie op een heel realistische en intensieve manier te oefenen. Dat maakt ze effectief als trainingsvorm.

Wat is Action Learning?

Action Learning is een leertheorie (en tegelijk ook een oplossingsstrategie) die in 1982 is bedacht door Reg Revans [The origin and growth of action learning. Brickley, UK: Chartwell-Bratt]. Het idee is dat je veel leert door datgene te doen wat je wilt leren en al doende reflecteert op wat het effect is, en bedenkt wat je kunt verbeteren. Dit werkt het beste als je:

action learning cycle

 1. een reëel probleem aanpakt; het liefst een belangrijk, kritisch en complex probleem,
 2. dit met een team aanpakt wat nieuwsgierig is naar optimalisatie van de oplossing,
 3. tevoren bedenkt hoe je dit op metaniveau gaat doen, met gebruikmaking van onderzoek en reflectie naar je aanpak en de resultaten,
 4. na elk overleg direct passende acties afspreekt,
 5. voortdurend zelf bekijkt wat je geleerd hebt en verder kunt leren om het proces en de resultaten te verbeteren,
 6. een coach benoemt die meekijkt en vooral het team aanmoedigt om het hele gebeuren zelf te managen.

Action learning blijkt vooral effectief in het ontwikkelen van managerial capabilities en oplossen van complexe problemen. Deze leervorm wordt veel gebruikt in management development programma’s. Het maakt deelnemers erg bewust van hun eigen functioneren, leert hen de juiste vragen te stellen en mogelijkheden tot verbeteren te ontdekken. Het is een methode van “leren om aldoende meer te leren”.

Wat is E-learning?

E-learning is een onderwijsvorm die gebruik maakt van elektronica, meestal (maar niet noodzakelijk) computers. Wordt daarom ook wel computer based learning genoemd. E-learning is daarmee een hele brede term, maar lijkt zich steeds meer toe te spitsen op situaties waarin gebruik gemaakt wordt van een Learning Management System (LMS). Meestal gaat het om aanbieden van lesstof in de vorm van video’s, audio en/of plaatjes dat door de cursist op de computer bekeken kan worden, samen met bijbehorend oefenmateriaal. Op de oefeningen kan direct (op de computer) eenvoudige feedback (scoring) worden gegeven.

Wat is een simulatie?

Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid, in veel gevallen gebaseerd op een model van die werkelijkheid. Een simulatie is meestal een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Het model geeft daarbij de rekenregels aan volgens welke deze verandering plaatsvindt.

Bij een simulatie wordt meestal een deel van de werkelijkheid d.m.v. software berekend. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op markt- of bedrijfsresultaten. Soms wordt deze term ook gebruikt voor rollenspellen in het algemeen. Management simulaties zijn hiervan een subcategorie.

Simulaties zijn er in vele vormen. Onderwerp van simulatie kunnen zijn: technische systemen, omgevingsfactoren, menselijk handelen, politieke besluitvorming en alle andere denkbare processen. Simulaties zijn er ook in vele vormen: van rollenspellen en scripts (voor handmatige berekeningen) tot computermodellen en diverse soorten games. Bij educatieve simulaties is het doel in het algemeen om de lessen die uit een simulatie worden geleerd vervolgens te kunnen gebruiken om in de werkelijkheid verstandige beslissingen te nemen en fouten te vermijden.

Wat is serious gaming?

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Bij een simulatie als onderwijsvorm is er vaak ook een competitief element in het spel, waarbij de gedachte is dat dit de aandacht en het enthousiasme van de cursisten versterkt en daarmee de effectiviteit van het leerproces verbetert. Deze vorm maakt niet altijd gebruik van E-learning, er zijn ook veel rollenspellen, bordspellen en andere niet elektronisch ondersteunde varianten in omloop.

Wat is VRTsim?

VRTsim

VRTsim is een web-based software platform voor het ontwikkelen en uitvoeren van management simulaties. VRTsim is geheel ontwikkeld door Van Rossem Timeware® en kan gebruikt worden om management simulaties (“serious games”) te ontwikkelen en te spelen. Het is een generiek programma, met als voordeel dat het gebruikt kan worden voor uiteenlopende management games. Deze software helpt je om een bedrijfsmodel te definiëren, dit model op te slaan, en vervolgens een game te creëren dat op dit model is gebaseerd. Dat game kan dan onmiddellijk op een lokaal computer netwerk of via het internet worden uitgevoerd, waarbij meerdere teams tegen elkaar op een gemeenschappelijke markt kunnen spelen. Als trainer heb je de volledige controle over de game instellingen. Er zijn een aantal schermen die je in staat stellen de voortgang op verschillende gebieden te observeren en de loop van het spel actief te beïnvloeden.

Dit alles is uiteraard zo gebruiksvriendelijk mogelijk vormgegeven, zodat geen technische kennis nodig is om als docent met het systeem te kunnen werken. Alleen voor het zelf simulaties bouwen (indien gewenst), is kennis van modelleringstechnieken en het opstellen van scripts benodigd.

Wat kun je oefenen bij een management simulatie?

Met een management simulatie kun je vrijwel alle aspecten van een management situatie oefenen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Besluitvormingsproces: Hoe bepaal je de missie van een bedrijf, hoe leid je daar een doelstelling van af? Hoe vertaal je het doel in een strategie? Hoe neem je je beslissingen op basis van die strategie?
 • Informatieverwerking: Hoe verwerk, filter en analyseer je alle informatie die je vanuit je bedrijf en vanuit de markt bereikt? Welke is relevant en hoe betrouwbaar is die informatie? Je neemt beslissingen op basis van die informatie met als leidraad je strategie. Als vervolgens de resultaten binnenkomen, toets je de resultaten aan de genomen beslissingen. Hebben de beslissingen tot de gewenste resultaten geleid, of waarom niet? Dit is weer een stukje analyse. Mogelijk moet je vervolgens je strategie of zelfs je doelstelling bijstellen. Hoe gaan deze processen in hun werk? Deze processen kun je bij een management simulatie eindeloos oefenen waardoor je veel effectiever leert werken op een management positie.
 • Samenwerking: Bij een management simulatie werk je doorgaans in een team. Je leert zelf een team te formeren en je merkt direct of dat team goed functioneert. Hoe ga je de taken verdelen? Hoe ga je je overleg structureren? Je leert te reflecteren over het team functioneren en je eigen rol daarin.
 • Vaardigheden: Je kunt in een simulatie diverse relevante vaardigheden oefenen: teamgeest, helikopterview, financieel inzicht, presentatietechniek, reactievermogen op onverwachte gebeurtenissen, leren van fouten, omgaan met verantwoordelijkheid, delegeren, pro-actief gedrag, ondernemerschap, procesmatig en financieel management, klantgerichtheid, leidinggeven, personeelsmanagement, omgaan met stress, ….

Wat zijn management simulaties?

Management Simulaties zijn een manier om de stof behorend bij een management training daadwerkelijk en intensief te kunnen oefenen. In het kort: De deelnemers (cursisten) nemen alle relevante beslissingen op het managementniveau voor een hypothetisch bedrijf. Deze beslissingen worden middels software verwerkt en de deelnemers zien direct de resulaten van hun beslissingen.

Eigenlijk is het een rollenspel: de cursisten spelen in groepen de rol van een management team, maar hun bedrijven en de markt worden gesimuleerd. Dit geeft de mogelijkheid om de stof behorende bij een management training intensief en op een aantrekkelijke manier te kunnen oefenen. En dat in een veilige omgeving: foute beslissingen hebben geen desastreuze consequenties maar hebben juist een groot leereffect.

Dit type van trainingen in een spelvorm worden ook wel “serious games” genoemd. Waarbij aangetekend dient te worden dat management simulaties maar één van de vele vormen hierin zijn.

Welke simulaties zijn er beschikbaar?

De volgende kant-en-klare simulaties hebben wij op dit moment beschikbaar, in overleg inclusief vakinhoudelijke begeleiding door gerenommeerde trainers:

 • Restaurant, ook bruikbaar als algemene simulatie voor het MKB,
 • ZorgHotel, gericht op financiëel- en kwaliteitsmanagement in de zorg,
 • Automotive Dealer simulatie, gericht op ondernemerschap in moeilijke omstandigheden. Van deze simulatie bestaan er inmiddels verschillende varianten, elk specifiek afgestemd op een bepaald automerk,
 • Advocatenkantoor, gericht op het bedrijfsmatig runnen van een dienstverlenende instelling,
 • Notariaat, omgaan met een veranderende markt.
 • Simulatie voor uw branche? Vraag me naar de mogelijkheden! Ik denk graag met u mee!