Over Van Rossem Timeware

 
Paul van Rossem

Paul van Rossem is in 1983 afgestudeerd als informaticus aan de Universiteit Twente en heeft daarna veel ICT projectervaring opgedaan bij Northern Telecom Canada, Philips Medical Systems en Dutch Space.
Sinds leidt hij het softwarebedrijf Van Rossem Timeware dat gespecialiseerd is in technische software projecten, zoals ruimtevaart (ESA), simulaties en verkeer. Sinds 2003 is de ontwikkeling van management simulaties daarin de belangrijkste activiteit. Op deze pagina lees je de antwoorden op de meest gestelde vragen over Paul’s achtergrond en de visie van waaruit hij werkt.

Zijn visie op management simulaties is dat deze, wanneer ingezet als vorm van Action Learning, het aanleren van management vaardigheden veel effectiever maken dan de gebruikelijke opzet. Simulaties creëren een omgeving waarin cursisten op een plezierige, veilige, intensieve en realistische manier zich alle facetten van het managen eigen kunnen maken en zijn daarom buitengewoon effectief. Zijn missie is om bestaande management trainingen door middel van simulaties naar een hoger niveau te tillen.


Waarom ben je gestart met management simulaties?

“Toen ik in het kader van mijn werk in contact kwam met iemand die management simulaties leidde en zag hoe hij belemmerd werd door het gebruik van veel te simpele tools om dit goed te kunnen doen, besloten wij vrij snel om hier verbetering in te brengen. Zo werd begonnen met de bouw van het VRTsim management simulatie platform. Ik merkte hoe enthousiast cursisten hierover waren, en ook herinnerde ik mij uit mijn eigen verleden bij Philips hoeveel ik zelf had opgestoken van het deelnemen aan een management simulatie (“De Electromotoren­fabriek”). Toen mijn partner om gezondheidsredenen moest stoppen, besloot ik er zelf mee door te gaan en heb ik de samenwerking gezocht met een aantal trainingsbureaus voor de uitvoering. Zo ontstonden de Automotive Dealer simulatie en het Zorghotel, en na verloop van tijd nog diverse andere simulaties. Door het enthousiasme van de deelnemers is dit in de loop van de tijd steeds meer mijn passie en zodoende mijn hoofdactiviteit geworden.”

Wat doe je anders dan andere simulatieontwikkelaars?

“Vanuit mijn achtergrond als informaticus (Universiteit Twente) wist ik hoe belangrijk het was om herbruikbare software te ontwerpen. En vanuit mijn ervaring met simulaties (Dutch Space) wist ik dat simulaties snel erg complex kunnen worden. Daarom heb ik, nog voordat ik de eerste simulatie implementeerde, eerst een plaform ontworpen dat specifiek gericht was op het bouwen van management simulaties. Dit VRTsim platform bevat veel hulpmiddelen om een simulatie te bouwen en uit te voeren. Daarmee bespaar je tijdens het bouwen van een simulatie veel ontwikkeltijd en zijn de resulterende simulaties ook eenvoudig aan te passen naar meerdere varianten.

Ook heb ik al vrij snel geconstateerd dat ik in mijn hart toch vooral softwareontwikkelaar ben en geen trainer. Daarom werk ik voor de uitvoering van de trainingen samen met een vaste groep trainers, wat mij de extra flexibiliteit oplevert dat ik voor elke training een specialist kan inhuren die veel specifieke kennis over het trainingsdomein heeft. Ook heb ik voor een aantal trainingsbureaus verschillende maatwerk simulaties gebouwd die door het bureau zelf worden uitgevoerd en begeleid.”

Wat is jouw achtergrond en ervaring?

“Ik ben afgestudeerd als ir. in de electrotechniek (Universiteit Twente) met informatica als afstudeerrichting. Daarna heb ik 7 jaar bij Philips Medical Systems (nu Philips Healthcare) gewerkt aan de initiële ontwikkeling van de MRI scanners. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van betrouwbare software voor zeer complexe systemen. Vervolgens heb ik 6 jaar bij Fokker Space (nu Dutch Space) gewerkt aan de software ontwikkeling voor satellieten en de bijbehorende ground systems. Om deze systemen grondig te kunnen testen wordt veel gebruik gemaakt van simulaties, waarmee ik aan mijn simulatieachtergrond ben gekomen.”

Meer weten? Neem direct contact op.