Case studies en Voorbeelden

 

We laten u hier graag enkele case studies en voorbeelden zien van bestaande simulaties.Case: Automotive Simulatie

Speciaal voor ondernemers en managers in de automobiel branche hebben wij in samenwerking met een automotive trainings­bureau een intensieve training samengesteld die ingaat op ondernemer­schap, procesmatig en financieel management, helikopter­view, klantgericht­heid, leiding­geven, goed personeels­management, omgaan met stress en samenwerken. Dit alles speciaal gericht op het houden van een dealer­bedrijf.

In deze simulatie neemt u in groepen de taken op u van het management team van één van de dealerbedrijven bij u in de omgeving. Het dealerbedrijf gaat moeilijke tijden tegemoet, en het is uw taak de onderneming en de werknemers daarop voor te bereiden. U dient daadkrachtig, evenwichtig en met een gedegen inzicht in de totale bedrijfsvoering de vereiste beslissingen te nemen en te verantwoorden.

Hoe ga je om met bedreigingen en kansen? Welke risico’s kun je verantwoord nemen? Hoe leg je dit uit aan je investeerders? Hoe bind je je klanten en hoe haal je nieuwe klanten binnen? Hoe verhouden sales en after-sales zich tot elkaar? Is het verantwoord uit te breiden of moet je juist inkrimpen? De training gaat uitgebreid op dit soort vragen in. Onze trainers hebben een gedegen kennis van zaken en willen deze kennis graag met u delen.

Het game is erop gericht deze kennis op een speelse manier over te brengen. Door te doen, te experimenteren en te ervaren blijft deze kennis bovendien veel beter hangen dan tijdens een klassikale training. Onze ervaring is dat deelnemers zich meestal zeer enthousiast in het gesimuleerde bedrijf storten en hun eigen bedrijf daardoor met nieuwe ogen gaan bekijken en nieuwe verbanden gaan leggen. Door een beter inzicht in de totale bedrijfsvoering zie je een betere vorm van samenwerking ontstaan, met name met collega’s die op een ander niveau of op een andere afdeling werken.

Aanpassingen van bovenstaand concept en programmering naar de eigen werksituatie zijn uiteraard mogelijk. De opzet van de simulatie is technisch zodanig dat er vele scenario’s kunnen worden uitgevoerd, ook ad-hoc, afhankelijk van de specifieke doelgroep. Ook kan de simulatie eenvoudig worden aangepast met merk-afhankelijke parameters, zoals prijsniveau, kwaliteits­programma’s, bonussystemen, marketing­concepten, etc. Dit is inmiddels voor een aantal merken ook daadwerkelijk gedaan. Met name deze flexibiliteit in de simulatie heeft zeer bijgedragen aan het succes ervan. De simulatie is inmiddels toegepast bij een tiental automerken en is gebruikt in 4 Europese landen (beschikbaar in Engels en Nederlands), zowel door fabrikanten, importeurs als merkdealers. Ook is de simulatie herhaaldelijk gebruikt door een opleidingsinstituut en door een grote branche-organisatie (op locatie met meer dan 60 deelnemers verdeeld over 16 teams).

Het succes van deze simulatie is vooral te danken aan:

 • Top-down benadering van doelen, strategie, beslissingen en resultaten
 • Detaillering die zorgt voor een levensechte ervaring
 • Vakinhoudelijke kennis van zaken van het betreffende trainingsbureau
 • Flexibiliteit in de scenario’s waardoor telkens nieuwe situaties ontstaan
 • Interactie tussen deelnemers en omgeving (bank, vakbond, RvB)
 • Interactie tussen de technisch facilitator en de inhoudelijke trainer(s)
 • Spanningsveld tussen vraag en aanbod in de concurrerende markt en de invloed die de deelnemende teams hierdoor op elkaar hebben
 • Scoringssysteem waardoor de teams zich met elkaar kunnen vergelijken.

Voorbeeld: Restaurant simulatie

Onze Restaurant simulatie is speciaal bedoeld voor ondernemers in het MKB. Deze is uiteraard geschikt voor trainingen van Horeca ondernemers, maar is ook te gebruiken voor het trainen van algemene ondernemerskwaliteiten. De training gaat in op de problematiek rondom het besluitvormingsproces in kleine en middelgrote ondernemingen, professioneel werken, marketing, financieel management, klantgericht werken, personeelsmanagement, doorgroeien naar hogere omzet, marktwerking, kwaliteitsbeleid en inkoop. De training is sterk geënt op het leidinggeven aan de dagelijkse praktijk in de Horeca.

De deelnemers runnen in teams een eigen restaurant. Ze analyseren de marktpositie van hun bedrijf, bepalen de bedrijfsstrategie en nemen allerlei beslissingen om de concurrentie de baas te blijven. De concurrentie bestaat uit de andere teams die gelijktijdig hetzelfde proberen. Het moeilijkheids­niveau van de simulatie kan eenvoudig aangepast worden aan zowel beginnende als ervaren ondernemers. Bovendien is deze simulatie in overleg middels scenario’s in korte tijd aan te passen aan uw specifieke doelstelling.

Een aantal issues die tijdens de training aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld vragen als: Hoe ga je om met bedreigingen en kansen? Welke risico’s kun je verantwoord nemen? Hoe bind je je klanten en hoe haal je nieuwe klanten binnen? Hoe verhouden sales en after-sales zich tot elkaar? Is het verantwoord uit te breiden of moet je juist inkrimpen? De training gaat uitgebreid op dit soort vragen in. Onze trainers hebben een gedegen kennis van zaken en willen deze kennis graag met u delen. Het game is erop gericht deze kennis op een speelse manier over te brengen. Door te doen, te experimenteren en te ervaren blijft deze kennis bovendien veel beter hangen dan tijdens een klassikale training. Onze ervaring is dat deelnemers zich meestal zeer enthousiast in het gesimuleerde bedrijf storten en hun eigen bedrijf daardoor met nieuwe ogen gaan bekijken en nieuwe verbanden gaan leggen.

Case: Zorghotel Management Simulatie

U bent aangesteld als manager van één van de Zorghotels in een concern met drie of meer van deze hotels. De financiële situatie van dit zorghotel baart u ernstig zorgen. In het Zorghotel ontvangt u gasten die voor een periode van enkele weken of maanden in het hotel verblijven, in een eigen kamer met verschillende voorzieningen (huishouden, verzorging, behandeling, recreatie).

Als resultaatverantwoordelijk manager neemt u alle beslissingen over aanstellen van personeel, cursussen, marketing ten opzichte van de klant, uitbreiding en inkrimping van het aantal kamers, kwaliteits­beleid, personeels­beleid, enzovoorts. Als u de beslissingen genomen hebt, krijgt u direct de resultaten voor uw Zorghotel te zien. Lukt het u om het Zorghotel financieel gezond te houden, de concurrentie te slim af te zijn en tevreden klanten en medewerkers te krijgen?

Deze training met een serious game hebben wij in samenwerking met Artemea speciaal voor de zorgsector ontwikkeld. Deze training gaat onder meer in op de ontwikkelingen die op dit moment in de zorg actueel zijn, zoals vraaggericht werken en marktwerking. Wat zijn precies de consequenties en hoe ga je daar mee om? Zijn dit bedreigingen of bieden deze ontwikkelingen juist nieuwe kansen? Ons management game geeft de mogelijkheid met deze vragen te spelen, alternatieven uit te proberen, en de resultaten daarvan te bestuderen.

Voorbeeld: Advocatuur Management Simulatie

Efficient en effectief leren

In deze simulatie bent u partner van een vitueel (middel)groot advocatenkantoor: AM&G Advocaten. Aan u de taak om het kantoor, samen met uw collega partners uit uw team, op te stuwen in de vaart der volkeren. Tijdens de game krijgt u te maken met allerlei veranderende omstandigheden in uw markt en op uw kantoor zelf. Die omstandigheden hebben betrekking op vraagstukken op het gebied van:

 • Strategiebepaling
 • HR management
 • Financieel management
 • Positionering en marketing
Speelwijze: de praktijk van alle dag nagebootst

U speelt de game online. Op uw eigen kantoor, in de tijd die u schikt, overlegt u met uw team over de beslissingen die u gaat nemen. Op de spelsite kunt u de toestand van uw kantoor inzien en de gewenste beslissingen invoeren. Als alle teams hun beslissingen hebben genomen, rekent de simulator alle beslissingen door. U speelt immers in een gemeenschappelijke markt, welke alle teams omvat die in uw poule spelen.

De winnaar

Na zes periodes wordt de balans opgemaakt. Hoe heeft uw kantoor ten opzichte van concurrerende kantoren gedraaid? Welk kantoor reageerde het beste op alle externe factoren die op de kantoren afkwamen? Welk team heeft de andere teams verslagen door de meeste winst te maken?

Praktische informatie en inschrijving

De Advocaten Business Game is bestemd voor advocaten en partners die hun management- en ondernemersvaardigheden verder aan willen scherpen. Na 6 spelrondes is de winnaar bekend en volgt er nog een facultatieve studiedag die in het verlengde van de game ligt.

Voorbeeld: Notariaat Management Simulatie

U bent aangesteld als notaris èn manager van één van de kantoren in de regio. De financiële situatie van dit kantoor baart u ernstig zorgen. U ziet de prijzen steeds meer onder druk komen te staan, het personeel-management vergt door de nieuwe wetgeving steeds meer aandacht en sommige concurrenten wenden zich tot nieuwe media, zoals internet en consumentenorganisaties. Kortom, u voelt zich tot het uiterste uitgedaagd.

Als resultaatverantwoordelijk manager neemt u alle beslissingen over het aanstellen van personeel, cursussen, marketing ten opzichte van de klant, uitbreiding en inkrimping van het kantoor, kwaliteitsbeleid, personeels-beleid, enzovoorts. De concurrentie zit echter ook niet stil! Lukt het u om uw kantoor financieel gezond te houden, de concurrentie te slim af te zijn en ook nog tevreden klanten en medewerkers te krijgen?

Deze training is speciaal voor het notariaat ontwikkeld. Deze training gaat onder meer in op de ontwikkelingen die op dit moment in het notariaat actueel zijn, zoals marktwerking en internet. Wat zijn precies de consequenties en hoe ga je daar mee om? Zijn dit bedreigingen of bieden deze ontwikkelingen juist nieuwe kansen? Ons management game geeft de mogelijkheid met deze vragen te spelen, alternatieven uit te proberen, en de resultaten daarvan te bestuderen.


Aanpassingen van bovenstaand concepten en programmering naar de eigen werksituatie zijn uiteraard mogelijk.

Lees hier verder over onze diensten of neem direct contact op.