jun 062015
 
E-learning, serious gaming, simulaties, wat is wat?

‘E-learning’, ‘serious gaming’, ‘simulaties’, gamification’: het onderwerp is hot. Je leest er steeds vaker iets over en je hoort steeds vaker van anderen dat ze er aan mee gedaan hebben. Maar er is ook veel verwarring over. De verschillende termen worden soms door elkaar gebruikt en goede definities zijn nauwelijks te vinden. Bovendien is er ook veel overlap in de verschillende termen, wat het onderscheid niet makkelijker maakt. Eerst een korte verklaring van de termen: E-learning: onderwijs die gebruik maakt van electronica, meestal (maar niet noodzakelijk) computers. Wordt daarom ook wel computer based learning genoemd. E-learning is daarmee een hele brede term, maar lijkt zich steeds meer toe te spitsen op situaties waarin gebruik gemaakt wordt van een Learning Management System (LMS). Meestal gaat het om aanbieden van lesstof in de vorm van video’s, audio en/of plaatjes dat door de cursist op de computer bekeken kan worden, samen met bijbehorend oefenmateriaal. Op de oefeningen kan direct (op de computer) eenvoudige feedback (scoring) worden gegeven. Leren op afstand (distant learning): duidt op het feit dat docent en cursist fysiek op afstand van elkaar blijven. De lesstof en optioneel de gemaakte opgaven worden via een medium verzonden. Vroeger was dit medium meestal [lees verder…]