jun 062015
 
E-learning, serious gaming, simulaties, wat is wat?

‘E-learning’, ‘serious gaming’, ‘simulaties’, gamification’: het onderwerp is hot. Je leest er steeds vaker iets over en je hoort steeds vaker van anderen dat ze er aan mee gedaan hebben. Maar er is ook veel verwarring over. De verschillende termen worden soms door elkaar gebruikt en goede definities zijn nauwelijks te vinden. Bovendien is er ook veel overlap in de verschillende termen, wat het onderscheid niet makkelijker maakt. Eerst een korte verklaring van de termen: E-learning: onderwijs die gebruik maakt van electronica, meestal (maar niet noodzakelijk) computers. Wordt daarom ook wel computer based learning genoemd. E-learning is daarmee een hele brede term, maar lijkt zich steeds meer toe te spitsen op situaties waarin gebruik gemaakt wordt van een Learning Management System (LMS). Meestal gaat het om aanbieden van lesstof in de vorm van video’s, audio en/of plaatjes dat door de cursist op de computer bekeken kan worden, samen met bijbehorend oefenmateriaal. Op de oefeningen kan direct (op de computer) eenvoudige feedback (scoring) worden gegeven. Leren op afstand (distant learning): duidt op het feit dat docent en cursist fysiek op afstand van elkaar blijven. De lesstof en optioneel de gemaakte opgaven worden via een medium verzonden. Vroeger was dit medium meestal [lees verder…]

mrt 192013
 
Wat zijn management simulaties?

Management Simulaties (ook wel “serious games” genoemd) zijn een manier om de stof behorend bij een management training daadwerkelijk en intensief te kunnen oefenen. In het kort: De deelnemers (cursisten) nemen alle relevante beslissingen op het managementniveau voor een hypothetisch bedrijf. Deze beslissingen worden middels software verwerkt en de deelnemers zien direct de resulaten van hun beslissingen. Eigenlijk is het een rollenspel: de cursisten spelen in groepen de rol van een management team, maar hun bedrijven en de markt worden gesimuleerd. Dit geeft de mogelijkheid om de stof behorende bij een management training intensief en op een aantrekkelijke manier te kunnen oefenen. En dat in een veilige omgeving: foute beslissingen hebben geen desastreuze consequenties maar hebben juist een groot leereffect. Het bovenstaande is een hele korte omschrijving van wat een management simulatie is. Er valt echter nog heel wat aan toe te voegen. Ik zal dit in het onderstaande voor een deel verder invullen. Waarom zijn management simulaties zo effectief? Om nieuwe stof aan te leren moet je het niet alleen cognitief tot je nemen, maar je moet het ook kunnen oefenen. Leren fietsen leer je niet uit een boek, je moet kunnen vallen en weer opstaan. Idem met een [lees verder…]