okt 312013
 
Effectiviteit en retentie - factor 6: herhaling

Dit is het zesde artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. De eerste vijf artikelen zijn hier te vinden: factor 1: het belang, factor 2: de intensiteit, factor 3: de structuur van het aanbod, factor 4: de methode van aanbieden en factor 5: de spanning die gecreëerd wordt. In dit laatste artikel in deze serie bespreken we de zesde factor die van invloed is op de retentie. En dat is de herhaling van de oefeningen. De stof moet herhaald worden aangeboden, liefst telkens vanuit een iets andere gezichtshoek. Maar vooral ook herhaaldelijk worden gereproduceerd. Hoe vaker je het moet reproduceren, hoe meer het als het ware op de “voorgrond” van je geheugen blijft hangen en je het je “eigen” maakt. Dat vergroot je bewustwording van de stof, je herkent eerder wanneer er wat aan de hand is en weet sneller hoe je er op moet reageren. Het wordt als het ware een tweede natuur van je. Vooral wanneer de situaties telkens net iets anders zijn, dan leer je daarmee ook op een flexibele manier te reageren op situaties die een beroep doen op je managementvaardigheden. Hierdoor ga [lees verder…]

apr 302013
 
Effectiviteit en retentie - factor 5: spanning

Dit is het vijfde artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. De eerste vier artikelen zijn hier te vinden: factor 1: het belang, factor 2: de intensiteit, factor 3: de structuur van het aanbod en factor 4: de methode van aanbieden. In dit artikel bespreken we de vijfde factor die van invloed is op de retentie. En dat is de spanning die gecreëerd wordt in de manier waarop de stof aangeboden wordt. Het leerproces moet leuk en spannend zijn, zodat je er helemaal in op wilt gaan. Je gaat je er beter op concentreren en je brein zal het eerder belangrijk genoeg vinden om op te slaan als het met een sterke, positieve prikkel wordt geassocieerd. Een zekere spanning zorgt ervoor dat je zowel lichamelijk als geestelijk alerter bent, en is dus goed voor je leerprestaties. Teveel spanning daarentegen zorgt voor stress en heeft een nadelige invloed. Het is daarom een belangrijke taak voor de spelleider van een simulatie om deze spanning op de juiste hoogte te brengen en wanneer nodig aan te passen. Hiervoor dienen de mogelijkheden in de simulatie aanwezig te zijn. Simulaties kunnen worden [lees verder…]

apr 302013
 
Effectiviteit en retentie - factor 3: de structuur

Dit is het derde artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. De eerste twee artikelen zijn hier te vinden: factor 1: het belang en factor 2: de intensiteit. In dit artikel bespreken we de derde factor die van invloed is op de retentie. En dat is de structuur waarin de stof wordt aangeboden. Structuur helpt om de stof begrijpelijk en ‘behapbaar’ te maken. Het moet een logisch samenhangend geheel zijn, met een duidelijke structuur, zodat je het in je geheugen aan voldoende kapstokjes kunt ophangen. Heldere interne verbanden kunnen ook helpen de structuur te verduidelijken. En hoe meer hoofdzaken van details zijn te onderscheiden, des te makkelijker het is om het op te slaan.

apr 302013
 
Effectiviteit en Retentie - factor 2: de intensiteit

Dit is het tweede artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. Het eerste artikel is hier te vinden. In deze aflevering bespreken we de tweede factor die van invloed is op de retentie. En dat is de intensiteit waarmee de stof tot je komt. Je moet de stof het liefst zelf actief ‘binnenhalen’: een stem van veraf wordt minder intensief waargenomen dan een stem van dichtbij (in ultimo je eigen stem). Zelf iets doen is vele malen intensiever dan een ander iets zien doen. Simulaties zijn uitermate intensief. Een simulatie is in feite een rollenspel, waar de deelnemer zich meteen al bevindt in de rol waarvoor hij/zij nog aan het trainen is. Van hem/haar wordt van alle kanten verwacht dat hij/zij zich in die rol inleeft en er naar handelt. Er is geen sprake van passief luisteren, hij/zij moet het zelf doen (met nadruk op ‘zelf’ én op ‘doen’). De directe confrontatie met de resultaten van de genomen beslissingen maken de simulatie in feite nog intensiever dan de werkelijkheid, waar je soms jaren op de resultaten moet wachten. Leren d.m.v. simulaties is ook een heel natuurlijk proces: [lees verder…]

mrt 312013
 
Effectiviteit en retentie - factor 4: de methode

Dit is het vierde artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. De eerste drie artikelen zijn hier te vinden: factor 1: het belang, factor 2: de intensiteit en factor 3: de structuur van het aanbod. In dit artikel bespreken we de vierde factor die van invloed is op de retentie. En dat is de methode waarmee de stof aangeboden wordt. De methode van aanbieden moet passen bij de soort van stof en de manier waarop de stof verwerkt moet worden. Om dit goed te kunnen doen, dienen we derhalve eerst te kijken naar de manier waarop management beslissingen genomen worden. Want dat is immers hetgeen waar we de cursist op willen trainen. Management beslissingen worden genomen om een bedrijfsdoel te realiseren. Het bedrijfs- (of instellings-)doel moet dus bekend zijn of alsnog worden geformuleerd, anders kan geen sprake zijn van coherente beslissingen. Om een doel te kunnen stellen is ook een langetermijn visie nodig, anders kan het doel niet regelmatig worden gecheckt en aangepast aan zich veranderende omstandigheden. Als het doel bekend is kan vervolgens een strategie worden opgesteld: een efficiente route van de huidige situatie naar het [lees verder…]

mrt 122013
 
Effectiviteit en retentie - factor 1: het belang

Trainen is in de huidige economie een voortdurende noodzaak om bij te kunnen blijven in je kennis en vaardigheden. Maar zijn trainingen eigenlijk wel zo effectief? In een land als Nederland wordt jaarlijks ruim 3 miljard (cijfer CBS) uitgegeven aan bedrijfstrainingen, maar brengt dit zijn geld wel op? Een vraag die zeker in deze tijd vaak gesteld wordt. Toch wordt bij het boeken van een training vaak alleen naar de inhoud gekeken, niet naar de effectiviteit van de gebruikte overdrachtsmethodieken. Om iets nieuws te leren moet je het “opnemen” en kunnen “reproduceren”. Je moet het in je geheugen opslaan en op het juiste moment je weer kunnen herinneren. Dit geldt zowel voor kennis (dingen die je weet) als voor vaardigheden (dingen die je doet). Dit is uiteraard niets nieuws. Maar toch gaat het hier vaak mis. De retentie van trainingen (de hoeveelheid van de stof die je na een bepaalde periode nog beheerst) is vaak erg laag. We zullen in een serie artikelen in onze nieuwsbrief telkens een tipje van de sluier oplichten over de factoren die van invloed zijn op de retentie en vervolgens zullen we kijken welke rol simulaties hierbij kunnen spelen. In deze nieuwsbrief bespreken we de [lees verder…]

mrt 122013
 

De ontwikkeling van VRTsim staat natuurlijk niet stil! Een vraag die ik al enkele malen heb gekregen is de mogelijkheid om de resultaten van de gesimuleerde virtuele bedrijven of instellingen op een meer grafische manier of middels animaties te kunnen presenteren. Net zoals voor de rest van het platform hebben we een manier gezocht om dit op een zo generiek mogelijke manier te kunnen aanbieden, met als voordeel dat het toevoegen van een grafiek of animatie niet tot ingrijpende software wijzigingen in het model leidt. Om deze en andere toekomstige uitbreidingen mogelijk te maken is de web-interface opnieuw geïmplementeerd op basis van JSF en PrimeFaces. Dit zijn technieken die meer mogelijkheden bieden voor dergelijke toevoegingen in een real-time, web-based simulatie. Bij nieuwe features zorgen we er uiteraard altijd voor dat de bestaande simulaties ongewijzigd bruikbaar blijven, maar desgewenst ook van de nieuwe features voorzien kunnen worden. Hebt u zelf behoefte aan een feature die u nog niet in VRTsim hebt gevonden? Post het dan in het commentaar hieronder, en wie weet gaan we dit in de komende tijd wel implementeren.