aug 022015
 
Wat is Action Learning en hoe verhoudt zich dat tot Simulaties?

Action Learning Action Learning is een leertheorie (en tegelijk ook een oplossingsstrategie) die in 1982 is bedacht door Reg Revans [The origin and growth of action learning. Brickley, UK: Chartwell-Bratt]. Het idee is dat je veel leert door datgene te doen wat je wilt leren en al doende reflecteert op wat het effect is, en bedenkt wat je kunt verbeteren. Dit werkt het beste als je: een reëel probleem aanpakt; het liefst een belangrijk, kritisch en complex probleem, dit met een team aanpakt wat nieuwsgierig is naar optimalisatie van de oplossing, tevoren bedenkt hoe je dit op metaniveau gaat doen, met gebruikmaking van onderzoek en reflectie naar je aanpak en de resultaten, na elk overleg direct passende acties afspreekt, voortdurend zelf bekijkt wat je geleerd hebt en verder kunt leren om het proces en de resultaten te verbeteren, een coach benoemt die meekijkt en vooral het team aanmoedigt om het hele gebeuren zelf te managen. Action learning blijkt vooral effectief in het ontwikkelen van managerial capabilities en oplossen van complexe problemen. Deze leervorm wordt veel gebruikt in management development programma’s. Het maakt deelnemers erg bewust van hun eigen functioneren, leert hen de juiste vragen te stellen en mogelijkheden tot verbeteren [lees verder…]

jul 072015
 
Het hoe en wat van een simulatie

In dit artikel iets meer over de eigenschappen van een (trainings)simulatie. In een eerder artikel hebben we al een korte uitleg gegeven van wat een simulatie is: Simulaties: bij een simulatie wordt een deel van de werkelijkheid d.m.v. software berekend. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de markt- of bedrijfs- resultaten die worden berekend op basis van door de cursisten genomen beslissingen. Achtergrond: Het idee achter een simulatie is dat je de deelnemers in een rollenspel die rol laat vervullen waarvoor je hen aan het trainen bent, en in die rol laat oefenen met (of tegen) een gesimuleerde werkelijkheid. Het is een “totaalplaatje”: de deelnemers maken geen deelopdrachten (zoals veelal gebruikelijk bij trainingen en e-learning modules), maar ze oefenen met het geheel in al zijn facetten en dat ook nog eens gelijktijdig. Dat maakt dat een simulatie tot een veel realistischer oefening dan de gebruikelijke opdrachten. Uitvoering: Hoe gaat een simulatie in zijn werk? Om te beginnen vertel je de deelnemers wat hun rol voor die dag (of dagen) is. Zij zijn bijvoorbeeld het nieuwe management team wat alle beslissingen voor een bedrijf of instelling gaat nemen. Je geeft ze de benodigde achtergrond informatie (bedrijfstechnisch, markt, historie, etc.). En vervolgens [lees verder…]

jun 062015
 
E-learning, serious gaming, simulaties, wat is wat?

‘E-learning’, ‘serious gaming’, ‘simulaties’, gamification’: het onderwerp is hot. Je leest er steeds vaker iets over en je hoort steeds vaker van anderen dat ze er aan mee gedaan hebben. Maar er is ook veel verwarring over. De verschillende termen worden soms door elkaar gebruikt en goede definities zijn nauwelijks te vinden. Bovendien is er ook veel overlap in de verschillende termen, wat het onderscheid niet makkelijker maakt. Eerst een korte verklaring van de termen: E-learning: onderwijs die gebruik maakt van electronica, meestal (maar niet noodzakelijk) computers. Wordt daarom ook wel computer based learning genoemd. E-learning is daarmee een hele brede term, maar lijkt zich steeds meer toe te spitsen op situaties waarin gebruik gemaakt wordt van een Learning Management System (LMS). Meestal gaat het om aanbieden van lesstof in de vorm van video’s, audio en/of plaatjes dat door de cursist op de computer bekeken kan worden, samen met bijbehorend oefenmateriaal. Op de oefeningen kan direct (op de computer) eenvoudige feedback (scoring) worden gegeven. Leren op afstand (distant learning): duidt op het feit dat docent en cursist fysiek op afstand van elkaar blijven. De lesstof en optioneel de gemaakte opgaven worden via een medium verzonden. Vroeger was dit medium meestal [lees verder…]

okt 312013
 
Effectiviteit en retentie - factor 6: herhaling

Dit is het zesde artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. De eerste vijf artikelen zijn hier te vinden: factor 1: het belang, factor 2: de intensiteit, factor 3: de structuur van het aanbod, factor 4: de methode van aanbieden en factor 5: de spanning die gecreëerd wordt. In dit laatste artikel in deze serie bespreken we de zesde factor die van invloed is op de retentie. En dat is de herhaling van de oefeningen. De stof moet herhaald worden aangeboden, liefst telkens vanuit een iets andere gezichtshoek. Maar vooral ook herhaaldelijk worden gereproduceerd. Hoe vaker je het moet reproduceren, hoe meer het als het ware op de “voorgrond” van je geheugen blijft hangen en je het je “eigen” maakt. Dat vergroot je bewustwording van de stof, je herkent eerder wanneer er wat aan de hand is en weet sneller hoe je er op moet reageren. Het wordt als het ware een tweede natuur van je. Vooral wanneer de situaties telkens net iets anders zijn, dan leer je daarmee ook op een flexibele manier te reageren op situaties die een beroep doen op je managementvaardigheden. Hierdoor ga [lees verder…]

apr 302013
 
Effectiviteit en retentie - factor 5: spanning

Dit is het vijfde artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. De eerste vier artikelen zijn hier te vinden: factor 1: het belang, factor 2: de intensiteit, factor 3: de structuur van het aanbod en factor 4: de methode van aanbieden. In dit artikel bespreken we de vijfde factor die van invloed is op de retentie. En dat is de spanning die gecreëerd wordt in de manier waarop de stof aangeboden wordt. Het leerproces moet leuk en spannend zijn, zodat je er helemaal in op wilt gaan. Je gaat je er beter op concentreren en je brein zal het eerder belangrijk genoeg vinden om op te slaan als het met een sterke, positieve prikkel wordt geassocieerd. Een zekere spanning zorgt ervoor dat je zowel lichamelijk als geestelijk alerter bent, en is dus goed voor je leerprestaties. Teveel spanning daarentegen zorgt voor stress en heeft een nadelige invloed. Het is daarom een belangrijke taak voor de spelleider van een simulatie om deze spanning op de juiste hoogte te brengen en wanneer nodig aan te passen. Hiervoor dienen de mogelijkheden in de simulatie aanwezig te zijn. Simulaties kunnen worden [lees verder…]

apr 302013
 
Effectiviteit en retentie - factor 3: de structuur

Dit is het derde artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. De eerste twee artikelen zijn hier te vinden: factor 1: het belang en factor 2: de intensiteit. In dit artikel bespreken we de derde factor die van invloed is op de retentie. En dat is de structuur waarin de stof wordt aangeboden. Structuur helpt om de stof begrijpelijk en ‘behapbaar’ te maken. Het moet een logisch samenhangend geheel zijn, met een duidelijke structuur, zodat je het in je geheugen aan voldoende kapstokjes kunt ophangen. Heldere interne verbanden kunnen ook helpen de structuur te verduidelijken. En hoe meer hoofdzaken van details zijn te onderscheiden, des te makkelijker het is om het op te slaan.

apr 302013
 
Effectiviteit en Retentie - factor 2: de intensiteit

Dit is het tweede artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. Het eerste artikel is hier te vinden. In deze aflevering bespreken we de tweede factor die van invloed is op de retentie. En dat is de intensiteit waarmee de stof tot je komt. Je moet de stof het liefst zelf actief ‘binnenhalen’: een stem van veraf wordt minder intensief waargenomen dan een stem van dichtbij (in ultimo je eigen stem). Zelf iets doen is vele malen intensiever dan een ander iets zien doen. Simulaties zijn uitermate intensief. Een simulatie is in feite een rollenspel, waar de deelnemer zich meteen al bevindt in de rol waarvoor hij/zij nog aan het trainen is. Van hem/haar wordt van alle kanten verwacht dat hij/zij zich in die rol inleeft en er naar handelt. Er is geen sprake van passief luisteren, hij/zij moet het zelf doen (met nadruk op ‘zelf’ én op ‘doen’). De directe confrontatie met de resultaten van de genomen beslissingen maken de simulatie in feite nog intensiever dan de werkelijkheid, waar je soms jaren op de resultaten moet wachten. Leren d.m.v. simulaties is ook een heel natuurlijk proces: [lees verder…]

mrt 312013
 
Effectiviteit en retentie - factor 4: de methode

Dit is het vierde artikel in onze serie over de factoren die een rol spelen in de effectiviteit en de retentie van management trainingen. De eerste drie artikelen zijn hier te vinden: factor 1: het belang, factor 2: de intensiteit en factor 3: de structuur van het aanbod. In dit artikel bespreken we de vierde factor die van invloed is op de retentie. En dat is de methode waarmee de stof aangeboden wordt. De methode van aanbieden moet passen bij de soort van stof en de manier waarop de stof verwerkt moet worden. Om dit goed te kunnen doen, dienen we derhalve eerst te kijken naar de manier waarop management beslissingen genomen worden. Want dat is immers hetgeen waar we de cursist op willen trainen. Management beslissingen worden genomen om een bedrijfsdoel te realiseren. Het bedrijfs- (of instellings-)doel moet dus bekend zijn of alsnog worden geformuleerd, anders kan geen sprake zijn van coherente beslissingen. Om een doel te kunnen stellen is ook een langetermijn visie nodig, anders kan het doel niet regelmatig worden gecheckt en aangepast aan zich veranderende omstandigheden. Als het doel bekend is kan vervolgens een strategie worden opgesteld: een efficiente route van de huidige situatie naar het [lees verder…]

mrt 192013
 
Wat zijn management simulaties?

Management Simulaties (ook wel “serious games” genoemd) zijn een manier om de stof behorend bij een management training daadwerkelijk en intensief te kunnen oefenen. In het kort: De deelnemers (cursisten) nemen alle relevante beslissingen op het managementniveau voor een hypothetisch bedrijf. Deze beslissingen worden middels software verwerkt en de deelnemers zien direct de resulaten van hun beslissingen. Eigenlijk is het een rollenspel: de cursisten spelen in groepen de rol van een management team, maar hun bedrijven en de markt worden gesimuleerd. Dit geeft de mogelijkheid om de stof behorende bij een management training intensief en op een aantrekkelijke manier te kunnen oefenen. En dat in een veilige omgeving: foute beslissingen hebben geen desastreuze consequenties maar hebben juist een groot leereffect. Het bovenstaande is een hele korte omschrijving van wat een management simulatie is. Er valt echter nog heel wat aan toe te voegen. Ik zal dit in het onderstaande voor een deel verder invullen. Waarom zijn management simulaties zo effectief? Om nieuwe stof aan te leren moet je het niet alleen cognitief tot je nemen, maar je moet het ook kunnen oefenen. Leren fietsen leer je niet uit een boek, je moet kunnen vallen en weer opstaan. Idem met een [lees verder…]

mrt 192013
 
Waarom als trainer management simulaties gebruiken? De toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde voor de trainer Management Simulaties zijn zonder twijfel de beste manier om integraal met de stof van een management training te kunnen oefenen. Wanneer je als trainer in staat bent simulaties in je aanbod mee te nemen, dan steek je daarmee direct hoog boven je concurrentie uit. Want hoezeer men het er ook over eens is dat simulaties een geweldig tool vormen, toch zijn er nog weinig trainers die dit kunnen aanbieden. Veel trainers denken nog dat simulaties moeilijk in het gebruik zijn, duur zijn of beperkt in toepassingsmogelijkheden. Dit hoeft echter met de huidige internet mogelijkheden zeker niet meer het geval te zijn! Toegevoegde waarde voor de cursist Simulaties zijn een manier om met vrijwel alle aspecten van een management situatie tegelijk en integraal bezig te zijn. Het managen van een virtueel bedrijf, samen met je eigen team, is bovendien een bijzonder spannende en uitdagende aangelegenheid. Daarnaast is het voor de cursist bovendien een veilige situatie. Immers, fouten mogen hier gemaakt worden, je leert er alleen maar van! Zelf doen, met vallen en opstaan is, is absoluut de beste leermeester. Kennis van theorie is noodzakelijk, maar zonder intensieve oefening gaat deze snel verloren. Bovendien heeft je docent [lees verder…]